USŁUGI FIRMY INDUSTRIA Industria to Świętokrzyska Grupa Przemysłowa, która swoimi działaniami nawiązuje do korzeni kielecczyzny a jednocześnie wprowadza nowoczesne rozwiązania. W ofercie znajdują się działania czterech firm: ŚKSM (Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych), Nawozy, Logistyka oraz Zielona Energia. Każda z nich ma na celu zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska poprzez zastosowanie zeroemisyjnych źródeł energii oraz bazowaniu na zielonym wodorze. Wybór usług Industrii to nie tylko działania w duchu eko, ale również zysk dla Ciebie, jako usługobiorcy. Stosowane rozwiązania przyczyniają się do zwiększenia wydajności przy jednoczesnym zmniejszaniu kosztów.


Industria

Adres:
Na Ługach 7, 25-803 Kielce

Telefon:
+48 (41) 330 15 00

Poznaj firmy z naszej bazy!