Inwestujesz w grunty, lecz chcesz dobrze poznać teren, aby zakup był trafiony? Zobacz, jak sprawdzić, jakie właściwości kryje wskazana ziemia. Tomografię elektrooporową stosuje się, aby zbadać, jakie skarby i niebezpieczeństwa czekają na właściciela działki. Metoda ta sprawdza zróżnicowanie właściwości elektrycznych badanego ośrodka. Elektrody emitują prąd w głąb ziemi i weryfikują jej zawartość. Pomiar wzdłuż profilu pomiarowego i notowanie wzrostu głębokości można wykonać metodą 2D, lecz firma GeoVolt oferuje również badanie w różnych kierunkach i wzdłuż wielu profili, co daje dokładniejszy obraz w postaci 3D. Korzystając z tomografii elektrooporowej, wykryjesz nie tylko osuwiska, skarpy, zapadliska czy pustki. Metoda pozwala znaleźć źródła wód pitnych i leczniczych oraz złoża metali i kruszyw. Pomoże również wykryć źródła zanieczyszczeń, dbając w ten sposób o stan środowiska naturalnego. Przekonaj się sam i skorzystaj z usługi tworzącej wielki bank informacji o badanych przez Ciebie gruntach.


Geovolt

Adres:
Senatorska 53h/2, 35-317 Rzeszów

Telefon:
792 234 149

Poznaj firmy z naszej bazy!